11 maart 2019 - Ledenvergadering

Voorafgaand aan de lezing van Ben vindt de algemene ledenvergadering plaats. Aftredende bestuursleden zijn Peterina Geertsema en Martin Sluis. Voorgedragen bestuursleden zijn Jeroen van der Meulen, Ron de Jonge en  Lineke Veenstra. Daarnaast zal gestemd worden over de vaststelling van de contributie van lidmaatschap van de OVW.

Datum: 11 maart a.s.
Locatie: De Hoogte Winsum
Aanvang: 19:30 uur