26 juni 2017 - Inloopbijeenkomst stedenbouwkundig plan (Centrumplan)


Er is een stedenbouwkundig plan gemaakt, waarin zeg maar de directe omgeving van het centrumplan is beschreven en aangegeven is wat er allemaal wordt veranderd. Dit moet vastgesteld worden door de politiek. Er zal in het gemeentehuis een inloopbijeenkomst voor het stedenbouwkundig plan plaatsvinden.

Wanneer: maandag 26 juni 2017
Tijd: nader te bepalen
Plaats: Gemeentehuis Winsum