4 oktober 2017 - Info avond voortgang Centrumplan


Aanstaande woensdag 4 oktober is er een info avond voor alle ondernemers die geïnteresseerd zijn in de voortgang van het centrumplan. Deze avond wordt gehouden in de Hoogte en begint om 20.00 uur. 

Aan de orde komen onder andere:

1. De algemene voortgang van het centrumplan en wat er op dit moment gebeurt. 
2. Hoe ver staan we met de plannen voor het stimuleren van het toerisme. 
3. De voorwaarden waaronder subsidie verstrekt kan worden voor reloceerders, voor gebouwaanpassingen en voor gevelverbeteringen. 
4. Uitleg over de Noordelijke contactdagen 7 en 8 november.

Kjeld Vosjan, de centrummanager, zal deze zaken toelichten en verduidelijken.

Dus belangrijk voor elke ondernemer! 

Wanneer: woensdag 4 oktober
Tijd: 20.00 uur
Plaats: de  Hoogte, Kerkpad 8 te Winsum