10 maart 2015 - Informatieavond verbeteren internetvoorzieningen platteland

Al geruime tijd wordt gesproken over het verbeteren van de internetvoorzieningen op het platteland van de provincie Groningen. De aanwezigheid van breedband-internet is niet alleen belangrijk als vestigingsfactor voor het bedrijfsleven, maar ook voor de inwoners is dat gezien bijvoorbeeld de ontwikkelingen in het onderwijs en de zorgsector van groot belang. De gemeenten op het Hoogeland willen door een gezamenlijke aanpak breedband voor alle bedrijven en burgers binnen bereik brengen.
Op dit moment zitten we in de 1ste fase van bewustwording (bij burgers, ondernemers, instellingen) en vraaginventarisatie. In dat kader zijn velen geïnterviewd door de Hanzehogeschool.

Er vindt een informatieavond plaats op dinsdag 10 maart. Aanvang 19.30 uur om de Blauwe Schuit in Winsum.


Het zou fantastisch zijn wanneer er zoveel mogelijk mensen komen (en dus ook ondernemers)!

In deelsessies kan er die avond worden meegepraat over vragen als wat de huidige ervaringen zijn, toepassingen zijn voor zorg, het onderwijs, de noodzaak en mogelijkheden van vraagbundeling en activering. En de vraag wie van de burgers en ondernemers een actieve rol willen pakken. (het is namelijk geen 'overheidsproject', maar een bottom-up project)