Boogplein en Visieplan Winsum


Aan het plan Boogplein wordt hard doorgewerkt. Er verschenen in de media berichten dat er geen subsidie komt uit Groningen en dat dat gegeven het plan zou raken, maar dat ligt heel wat genuanceerder dan daar genoemd.
In eerste plaats is er voor het plan Boogplein geen subsidie nodig. Dus dat plan loopt geen vertraging op. Ten tweede is het zo dat de eerste aanvraag voor subsidie niet gehonoreerd is, maar er volgen nog vele kansen. In april kan de volgende aanvraag alweer de deur uit. En het lijkt ons sterk dat de Provincie Groningen niet beseft dat er bij zoveel mooie en doordachte plannen (Winsum west, 0-100 Kindcentrum, Visieplan Centrum Winsum enz.) wel een bijdrage moet komen uit de Provincie pot. Er zijn wel mindere plannen gesubsidieerd. Dus ook wat dat betreft gaan we vol goede moed door om ons plan volledig ten uitvoer te brengen. 

vrijdag 16 december 2016