Commissie Toerisme & Recreatie

 
De tweede commissie onder OVW is een feit!

Er is voor de eerste keer vergaderd en er zijn plannen gesmeed om nog vóór juni 2018 een aantal tastbare resultaten te laten zien aan de bevolking van Winsum. De commissie gaat de uitdaging aan om met de rapporten van de gemeente Winsum, via een praktische manier en door vast te houden aan keiharde afspraken, daadwerkelijke keuzes te maken en ook uit te voeren. Er zal veel hulp gevraagd worden van verschillende personen en groeperingen. 

We houden u op de hoogte. 

 
Foto: Jaap Hoekzema


Commissie Recreatie en Toerisme


Deze commissie valt onder verantwoordelijkheid van de OVW (Ondernemersvereniging Winsum)|

- Zowel de OVW als de werkgroep hebben geen winstoogmerk

- De werkgroep is mede op aandringen van B&W ontstaan om daadwerkelijk een groep te vormen die heel praktisch bezig is toerisme en recreatie op een hoger plan te krijgen in Winsum.

- De werkgroep werkt volgens een tweetrapsraket:
1e trap is dat we voor juni 2018 minstens 5 punten willen hebben gerealiseerd die voor de gehele bevolking van Winsum te zien zullen zijn en die ook voor toeristen een aantrekkende werking hebben. 

2e trap is dat we ons gaan verbinden met alle verenigingen en belangenbehartiging in de provincie op het gebied van toerisme en recreatie.

- De 5 punten die we benoemd hebben in de eerste trap zijn:

Een jaarlijkse opening van het toeristisch seizoen. Georganiseerd rondom Marenland waar iedere ondernemer die zich verbonden voelt met toerisme en recreatie aan mee kan doen. Een jaarlijks terugkerend evenement wat eruit ziet zoals ongeveer de opening van Marenland is geweest. Hier zullen tal van activiteiten zijn en onder andere zullen we proberen het polsstokspringen weer als happening in te gaan voeren.

We gaan proberen een Pieterpad plus route door het dorp te maken en deze officieel aan te melden bij de stichting. Het doel is dan om de Pieterpad lopers meer van het dorp te laten zien in de hoop dat men ook langer blijft hangen.

Er wordt een 5-daags vermaak boekje gemaakt. Zodat een toerist die een week zou willen vullen aan de hand van dit boekje de invulling voor die 5 dagen al heeft. 

Er zal een verlichtingsplan worden uitgevoerd voor historische gebouwen in Winsum. Als eerste keer tijdens de lichtweek van Winsum en daarna als definitief ontwerp. De gebouwen worden dan gedurende een aantal uren in de avond prachtig aangelicht met LED verlichting. 

Als laatste sluiten wij ons aan bij een website in ontwikkeling van Cees vd Meent, die alle toeristische plekken in en rondom Winsum verslaat en van info voorziet, waarbij we het zo opzetten dat het de gemeentegrenzen gaat doorbreken. Iedereen kan hierop aansluiten tegen een geringe vergoeding en de unieke werkwijze is dan als volgt: van de opbrengsten worden schitterende, zeer opvallende banners geplaatst in alle provincies van Nederland en ook in Duitsland. Diegene die op zo'n banner klikt wordt direct doorgeleid naar toeristisch Groningen. 

maandag 8 januari 2018