Geslaagde netwerkavond Voorbespreking reclamebelasting

Bron: Wiekslag - door Dick Sennema

De gemeente Winsum en de Ondernemersvereniging Winsum (OVW) organiseerden op maandag 27 juni een netwerkbijeenkomst voor ondernemers. De bijeenkomst vond plaats in dorpshuis Agricola in Baflo. De gemeente en de OVW had daartoe een uitnodiging gestuurd naar de ongeveer 700 ondernemers uit de gemeente Winsum die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven. Deze netwerkbijeenkomst is een van de initiatieven van de samenwerking tussen de Ondernemersvereniging Winsum en de gemeente Winsum. Onder het motto 'Samen sterker' organiseren zij regelmatig bijeenkomsten voor ondernemers.

Avondvoorzitter Remco van der Beek heette ongeveer 50 belangstellenden welkom en gaf een toelichting op het programma.
Van der Beek vertelde allereerst wat MKB Going voor de ondernemers kan betekenen. Wanneer een ondernemer ambities of actuele uitdagingen heeft attendeert MKB Going Noord de ondernemer op een verscheidenheid aan diensten die hem of haar kunnen helpen bij zijn of haar vraagstuk. Vanuit het project MKB Going worden trajecten aangeboden voor individuele ondernemers en samenwerkende ondernemers in Noord Groningen. Voor meer informatie verwees hij naar www.mkbgoing.nl 

Hierna gaf hij het woord aan wnd.burgemeester Piet van der Zaag.

Presentatie Detailhandelvisie en Marketingplan Winsum
Burgemeester Piet van der Zaag, portefeuillehouder economische zaken en toerisme belichtte met name de stand van zaken van de detailhandelsvisie Winsum en het concept Marketingplan. Met deze visie en met dit plan wil de gemeente zichzelf beter op de kaart zetten en door meer samen te werken met de detailhandel elkaars positie versterken. Spreker zei niet om het recente onderzoek van het MKB over de Vriendelijkste Gemeente van Noord-Nederland heen te kunnen. Van de 62 gemeenten in Noord-Nederland staat Winsum op de 58e plaats en scoort opnieuw slecht. Opvallend hierbij is volgens dhr. Van der Zaag dat de ondernemers zichzelf op de 60e plaats hebben geplaatst, terwijl de omgeving (vanuit naburige gemeenten) Winsum op de 27e plaats heeft gezet. De gemeente is druk bezig met de uitwerking van de detailhandelsvisie en straks met het marketingplan, hetgeen moet leiden tot een aanmerkelijk hogere score. Een voorbeeld hiervan is het ene loket voor de ondernemers, de plannen voor de herinrichting van het winkelcentrum Obergum-Noord, de komst van Aldi en het realiseren van een nieuwe brug bij de spoorwegovergang. Andere voorbeelden zijn aldus van der Zaag het bedrijventerrein De Aanleg met haar bedrijfsverzamelgebouw. Ook zal het nieuwe bestemmingsplan Bedrijventerrein Baflo meer kansen bieden voor het bedrijfsleven en last but not least de invulling van het Boogplein, waarbij onlangs een kort geding is gewonnen, waardoor de procedure voor de invulling versneld lijkt te kunnen worden. Weliswaar kan projectontwikkelaar Montagne, nadat zij op alle door haar aangevoerde punten in het ongelijk is gesteld nog in beroep gaan en eventueel ook nog een bodemprocedure gaan aanspannen, toch lijkt realisering van dit plan steeds dichterbij te komen. Laat Montagne het alsnog afweten dan is de gemeente altijd nog vrij in haar verdere handelen, aldus van der Zaag. Door het maken van een Marketingplan voor de kom van het winkeldorp Winsum zal het dorp nog aantrekkelijker worden. In dat plan wordt ook gedacht aan een toeristisch overstappunt bij camping Marenland met een korte wandelroute naar de kom. Een ander punt die hij benadrukte was in het kader van het Marketingplan te komen tot een verbeterde geveluitstraling, waarvoor op dit moment op 3 panden in beeld komen en het opnieuw uitgeven van een brochure met een wandelroute door oud Winsum en Obergum. Tenslotte ligt er een voorstel voor het betere aanlichting van de Boog, komt er een Jaarkalender met ieder maand een thema en zal er bebording komen langs toegangswegen en komt er een Stichting promotie Winsum met een professionele coördinatie. Aan het slot van zijn bijdrage ging hij nog kort in op het voorstel vanuit de Ondernemersvereniging Winsum om te komen tot een reclamebelasting voor het dorp Winsum, waarmee een Ondernemersfonds wordt gevoed. Op 5 juli zal de raad zich bij de Kadernota 2011 hierover uitspreken. De gemeente overweegt 15.000 euro jaarlijks in dit fonds te stoppen. Ook de gemeenten Winschoten en Appingedam hebben een reclamebelasting, aldus Pieter van der Zaag.

Presentatie entertainer Erik Mathelener over het onderwerp 'Klanten wegjagen'
De titel van deze presentatie is nogal spraakmakend. Wie wil er nou zijn klanten wegjagen? Niemand natuurlijk. Het was een presentatie over klantgerichtheid. Wat kun je doen om ervoor te zorgen dat klanten zaken willen doen, en vooral: zaken willen blijven doen? Het heeft tot doel om zowel medewerkers als managers (opnieuw) te laten beseffen dat hun eigen gedrag het allerbelangrijkste is als het gaat om klantenbinding.

In een workshop “Klantvriendelijkheid” vond een verdere verdieping plaats van de inleiding die dorpsgenoot Erik Mathelener hield over het onderwerp “Klanten Wegjagen”. In deze korte workshop zocht hij samen met de deelnemers verder naar de mogelijkheden om de klantvriendelijkheid te verbeteren. Zie www.erikmatheler.com en www.twitter.com/erikmathelener.

Workshop arbeidsontwikkeling in de nabije toekomst en Winsum beter op de kaart
De 1e workshop ‘is ontgroening en vergrijzing ook uw zaak?!, werd begeleid door de heren Martin Simens en Bert van Dijk van het Vacature Servicepunt, gevestigd in gebouw de Beurs in Winsum.

In deze workshop werd de vraag behandeld met welke toekomstige ontwikkeling de werkgevers te maken hebben en hoe het Vacature Servicepunt hen daarbij behulpzaam kan zijn, bijvoorbeeld bij het vervullen van vacatures binnen hun bedrijf.

Bij de workshop Winsum beter op de kaart werden de belangstellenden hiervoor meegenomen hoe het dorp Winsum beter op de kaart kan worden gezet. Beter zowel in economische zin, als in toeristisch recreatieve betekenis. Johan Samplonius, bedrijvencoördinator van de gemeente Winsum ging hierbij heel uitgebreid in op het concept Marketingplan voor het dorp Winsum en vroeg om suggesties die hier aan bij kunnen dragen. Samplonius gaf uitleg over dit plan en benoemde naast de sterke kanten van Winsum ook de zwakke en daarnaast ook de kansen die er liggen, alsmede de bedreigingen die er liggen. Ook legde hij uit op welke categorieën kopers het plan zich richt en lichtte hij de 6 thema’s uitgebreid toe, zoals de verbetering van de geveluitstraling, die eerder al door burgemeester van der Zaag waren genoemd. Hij liet zien waar het voedingsgebied van het kooppubliek Winsum uit bestaat. Ook vertelde hij dat op 24 september het Maritiem-evenement Winsum wordt gehouden. De nieuwe ‘Stichting Winsum Event” wordt de koepel van alle organisaties die in Winsum ‘iets doen”. Deze Stichting zorgt voor brede promotie van het dorp Winsum en coördineert de evenementenkalender en ondersteunt organisaties bij hun evenementen. Het zal worden ondersteunt door een professionele coördinator, die beheert en verdeelt van de middelen van het Ondernemerfonds. Van het ondernemersfonds verwacht hij dat het aantal evenementen fiks zal toenemen, waarvoor financiering nodig is en hij, samen met het Koopcentrum Winsum en de Ondernemers Vereniging gemeente Winsum dit fonds daarvoor zeer geschikt acht. Maritiem Winsum zal volgens Samplonius aantonen wat allemaal mogelijk is met bundeling van inzet en geld. Volgens Samplonius zal gekeken worden naar het aantal reclame uitingen per gevel en wordt uitgaand van een aantal ondernemingen van 120 tot 130 in het dorp Winsum van een bedrag per bedrijf van ongeveer 600 euro per jaar per onderneming uitgegaan. Bij de discussie over dit onderwerp deed de heer George Bosch uit Baflo het voorstel hiervoor een deel van de opbrengst van het Onroerende Zaakbelasting aan te wenden.

Afsluiting
De voorzitter van OVW Kees Douma sloot de geanimeerde bijeenkomst met een kort dankwoord af en nodigde alle aanwezigen uit nog even te blijven voor het netwerken en een hapje en een drankje.

 

donderdag 23 juli 2015