Meer vertrouwen consumenten in economie en ook meer bestedingen, maar in steeds minder winkels

"De binnenlandse consumptie trekt dus eindelijk aan. Hoe kunnen ondernemers hiervan profiteren?

Consumenten geven weer meer uit. De Nederlandse consumptie stijgt al vier kwartalen op rij en was in het eerste kwartaal 1,5% hoger dan een jaar eerder. Bovendien is het consumentenvertrouwen flink toegenomen, ook in het noorden van het land. De onzekerheid over hervormingen en bezuinigingen is meer naar de achtergrond verdwenen en de arbeidsmarkt verbetert. De koopkracht krijgt bovendien een impuls door cao-loongroei en de gedaalde olieprijs.
De vooruitzichten voor winkeliers zijn dan ook verbeterd. De detailhandel groeit in 2015 naar verwachting met 2,2% in volume, maar de prijsconcurrentie is nog fel. Nieuwe spelers, zowel online als offline, met aansprekende concepten winnen terrein en zetten 'traditionele' partijen onder druk.

Het aantal fysieke winkels neemt ook in Noord-Nederland af, in Groningen en Friesland sinds 2011, in Drenthe sinds 2013. Ten opzichte van 2007 zijn er in het noorden 1,5% minder winkels. (NL; -3,5%) In Friesland is de teruggang in het winkelbestand in deze periode 6%, in Groningen 8%. In Drenthe zijn er nog 11% meer winkels, maar is de dalende trend dus ook ingezet. De komende jaren zullen in het teken staan van een verdere herstructurering van het winkellandschap en afname van het fysieke winkelbestand.
Bovendien neemt door vergrijzing het economisch draagvlak voor een deel van de winkelvoorzieningen af. Vooral in kleinere steden en dorpen zijn daarom aanpassingen nodig om het centrum aantrekkelijk te houden."

vrijdag 10 juli 2015