Noviteiten

Samenwerking OVW en Koopcentrum Winsum
Er zijn vergevorderde plannen tot een intensieve samenwerking tussen deze partijen. We kunnen elkaar versterken, zowel intern als in contacten met externe relaties.

Platform overleg met de gemeente
Gemeente, OVW, Koopcentrum Winsum, Middagh (Ezinge), ondernemersvereniging Baflo en de NLTO (afdeling Noord) waren bij elkaar. We hopen binnenkort een onafhankelijk voorzitter te kunnen benoemen. Henk Sok neemt deze functie ad interim waar.

Noordelijke Promotiedagen
Het is de bedoeling om weer gezamenlijk naar de Noordelijke Promotiedagen te gaan. We gaan waarschijnlijk samenwerken met Bedum. Daar is al contact over. Als je geïnteresseerd bent, geef je dan op via info@ovgwinsum.nl 
Alles wordt geregeld, een prachtige kans om je bedrijf te presenteren. De kosten per dag worden zo laag mogelijk gehouden. De gemeente Winsum doet ook mee.

Contact met de gemeente
We willen de gemeente een pluim geven voor het contact dat er op dit moment is. Er is binnenkort een avond over de invoering van de 'blauwe zone' waar we als OVW helemaal achter staan. We zijn blij met de toegankelijke sfeer waarin veel zaken heel open besproken kunnen worden.

maandag 1 februari 2016