Ontwikkelingen Boogplein: er wordt hard gewerkt achter de schermen


Nog steeds wordt er hard gewerkt achter de schermen aan de ontwikkeling van het Boogplein. Eigenlijk kunnen we beter zeggen aan het Centrumplan Winsum.

Het volgende is al gedaan:

- Er is een plan geschreven, een verordening in ambtenarentaal, waarin geregeld wordt wie wanneer en op welke wijze in aanmerking komt voor subsidie gelden inzake de relocaties. We kunnen dan onderscheiden: vastgoedverbeteringssubsidie en verplaatsingssubsidie. In deze verordening staat alles precies omschreven en deze dient nog goed gekeurd te worden door de raad. Verwachting is dat dat gebeurd in juni.
- Er is een stedenbouwkundig plan gemaakt, waarin zeg maar de directe omgeving van het centrumplan is beschreven en aangegeven wat er allemaal wordt veranderd. Ook deze moet worden vastgesteld door de politiek. Er zal op maandag 26 juni een inloopbijeenkomst stedenbouwkundig plan zijn in het gemeentehuis voor alle belangstellenden.
- Er wordt hard gewerkt aan een specifiek voor Winsum ontworpen totaalplan toerisme. De eerste bijeenkomst is geweest en de tweede staat gepland op woensdag 14 juni aanstaande. Zorg dat je erbij bent als je belanghebbende bent!
Locatie: Zalencentrum de Hoogte, Kerkpad 8, 9951 EP Winsum
Tijdstip: 19.00 - 21.00 uur (na afloop gelegenheid tot netwerken)

Nog steeds zijn we in afwachting van een 'mooie' partij die eventueel in de nieuwbouw komt op het dorpsplein. Medio juni komt daar duidelijkheid over.

van de voorzitter OVW Henk Sok

 

 

woensdag 7 juni 2017