Structuur OVW


We zijn druk bezig met de structuur van het nieuwe OVW in beeld te brengen en de statuten en het huishoudelijk reglement aan te passen.

Op dit moment fungeert de commissie: 'Winkels in Winsum' al goed en zijn we bezig de commissie 'Recreatie/Toerisme en Horeca' vorm te geven.

Na de zomervakantie gaan we ook proberen om een commissie voor 'ZZP-ers' en een commissie voor 'Financiële dienstverlening' op te zetten. 

 

 

woensdag 7 juni 2017