Werkloosheid blijft in noorden boven nationaal peil

"De Nederlandse arbeidsmarkt herstelt langzaam. Wat zijn de vooruitzichten voor de drie noordelijke provincies?

De werkloosheid in Groningen en Friesland komt met circa 7,5% in 2015 naar verwachting uit boven het verwachte nationale gemiddelde van 6,9%. In Drenthe is het werkloosheidsniveau gelijk aan dat van Nederland. De werkloosheid daalt ook in 2016 verder, maar het tempo is zowel nationaal als in het noorden teleurstellend. Dit komt deels omdat meer mensen, die zich eerder hadden teruggetrokken van de arbeidsmarkt, door het verbeterde arbeidsmarktsentiment weer op zoek gaan naar een baan. Voor jongeren tot 27 jaar trekt de arbeidsmarkt meer aan dan voor de 45+ers.In 2014 bedroeg de gemiddelde werkloosheid in Nederland 7,4% en in het noorden 8,0%. In de gemeentes Hoogezand-Sappemeer, Groningen en Leeuwarden was de werkloosheid in 2014 met circa 10% het hoogst, op de Waddeneilanden met 5 tot 6% het laagst.De werkgelegenheid neemt de laatste maanden toe, ook al is er tegenwind door het verdwijnen van banen in de zorg en de financiële sector. Met name het aantal uitzendbanen is gestegen. De groeiende werkgelegenheid is ook te zien aan het aantal vacatures, dat stijgt. In Noord-Nederland is de arbeidsmarkt nog wel ruimer dan in de meeste andere provincies, maar toch bevestigt de groei van het aantal nieuwe vacatures in de periode januari 2014 - april 2015 (37% in Groningen en Friesland en 25% in Drenthe) dat er - zeker in sommige sectoren - sprake is van toenemende verkrapping.

De verwachting is dat zowel de vacature- als de banengroei dit jaar aanhoudt. De mismatch tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt zal daardoor toenemen."

Bron: ING Economisch Bureau

donderdag 16 juli 2015