Winsum in BEELD

In en rondom het centrum van het dorp Winsum werken gemeente en ondernemers hard aan het aantrekkelijker en toegankelijker maken van het gebied. Hiermee wordt het voor winkelend publiek en (dag)recreanten straks nog beter toeven in Winsum. De komende tijd zal dit steeds meer vorm gaan krijgen.

Winsum beter op de kaart
Winsum en tweelingdorp Obergum waren in het verre verleden belangrijke handelsnederzettingen. In het dorp is een belangrijk deel van de (oude) geschiedenis nog tastbaar te beleven. Vanuit Winsum kunt u ook heel goed ontdekkingstochten maken, te voet en per fiets. Voor inwoners en vooral ook bezoekers valt er nog veel te ontdekken in Winsum. Meer bezoekers betekent ook een economische impuls voor Winsum. Bovendien versterkt het de leefbaarheid van het dorp.

Marketingplan
Hoe kunnen we Winsum vitaler en toeristisch aantrekkelijker maken? Het antwoord hierop komt terug in het marketingplan, waar gemeente en een grote groep ondernemers uit het dorp de laatste hand aan leggen. • Het is de bedoeling om naast Camping Marenland een ‘Toeristische Overstapplaats te realiseren. Bezoekers parkeren hun auto op deze locatie en kunnen daarna lopend of fietsend hun weg vervolgen richting het centrum. • We breiden de bestaande historische wandelroute door het dorp Winsum uit en de route krijgt bewegwijzering. De route krijgt een (groter) ommetje, zodat bezoekers een langere wandeling rondom het dorp kunnen maken. • De informatievoorziening voor bezoekers verdient verbetering. Daarom komen bij de ingang van het dorp informatieborden, met actuele informatie over wat er in het dorp te doen is en een verwijzing naar de parkeerplaatsen. • De Boogbrug in het centrum, als verbinding tussen Winsum en Obergum, krijgt fraaie verlichting. • We versterken de uitstraling van de winkelpanden in het centrum. Drie ondernemers hebben vergevorderde plannen en kunnen als voorbeeld dienen voor andere ondernemers. • Op iets langere termijn komt er een evenementenkalender. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er iedere maand wat te beleven is in Winsum. We hopen dan op veel (extra) mensen in het dorp. Om al die evenementen op te zetten, in goede banen te leiden en Winsum te promoten, komt er een Stichting ‘Winsum Event‘ en is het idee om een ondernemersfonds in te stellen. Alle instellingen en organisaties die nu al evenementen organiseren, hebben enthousiast gereageerd op deze ontwikkelingen. Zij bundelen hun krachten in deze stichting.

Winsum Event
Winsum Event wordt gevoed door het ondernemersfonds. Doel is om met het geld wat de stichting gaat beheren de promotie en marketing van het dorp Winsum naar een professioneler niveau te tillen. Voeding vindt plaats door de opbrengsten van een nieuwe in te stellen belasting (de reclamebelasting). Gezien de bereidheid van de (georganiseerde) ondernemers om zich zelf een belasting op te leggen, ligt het in de rede dat zij de gemeente zullen verzoeken het fonds ook structureel te voeden. De gemeente acht dit verzoek redelijk en stelt daartoe voor een jaarlijks bedrag van € 15.000 op te nemen. Dit is 30% van de verwachte opbrengst van de belastingheffing.

donderdag 23 juli 2015